Nieuws
 
6 november 2017

Straalgrit risicoklasse en verplichte verwijdering

 

De Inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van het met asbest verontreinigde straalgrit. In samenwerking met TNO hebben zij adviezen uitgebracht ten aanzien van de veiligheid bij het verwerken. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk­gelegen­heid heeft hierover een brief gestuurd aan de tweede kamer.

Risicoklasse

De mogelijke blootstelling aan asbest tijdens het opruimen van het grit blijft onder de hiervoor geldende grenswaarde (risicoklasse 1). Hierbij gelden strikte voorwaarden. TNO heeft namelijk onderzocht dat een combinatie van factoren (droog uitgangsmateriaal, binnen, geen geforceerde ventilatie, handmatig opruimen van grote hoeveelheden materiaal met vochtgehalte <2%) kan resulteren in asbest­vezel­concentraties boven de 2.000 vezels/m3.
De inspectie schrijft een werkwijze voor, die te lezen is in dit document.

Verplichte verwijdering zonder asbestinventarisatieverplichting

TNO heeft geconcludeerd dat alle gebruikte en ongebruikte grit is verontreinigd met asbest en verplicht verwijderd moet worden. Tot 31 december 2017 is er een uitzondering op de asbest­inventarisatie­verplichting. Deze uitzondering geldt uitsluitend voor het opruimen van met asbest verontreinigd straalgrit, en uitsluitend indien dit grit niet is vermengd met een ander afvalproduct (zoals puin) omdat dat mogelijk ook asbest zou kunnen bevatten.

Heeft u verdere vragen, dan kunt u ons bereiken op 088 788 1788

Contact

088 788 1788
info@stellalab.nl
Neem contact op

Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
Route

 
 
 

Recent nieuws

12 april 2021

Chroom-6 analyse factsheet

Sinds de start van Chroom-6 analyses in ons laboratorium enkele weken geleden hebben wij al een behoorlijk aantal analyses mogen …
Lees meer
2 maart 2021

Webinar asbest internetconsultatie regelgeving 23 februari 2021

In het door ons georganiseerde webinar van 23 februari zijn wij dieper ingegaan op het proces van asbestregelgeving en de …
Lees meer
18 februari 2021

Webinar asbestregelgeving februari 2021

De ontwikkelingen die het asbestwerkveld raken zijn talloos. Soms heel concreet in voorstellen, soms nog globaal als beleidsvoornemens. Er is …
Lees meer