Accreditatie
 

Wij zijn voor de volgende normen geaccrediteerd:

NEN 5896
Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; stereo en polarisatiemicroscopie.
Deze verrichting kan tevens onder accreditatie in ons mobiele lab worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij u op locatie.

NEN 5896 bijlage C
Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; scanning elektronenmicroscopie en elementanalyse.

NEN 2991
Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

NEN 2939
Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht, bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten; met behulp van microscopische technieken, inclusief monsterneming.

NEN-ISO 16000-27
Bepaling van de neergestreken concentratie vezelvormige stofdeeltjes op oppervlakken; scanning elektronenmicroscopie, directe methode.

Download onze accreditatieverklaring op rva.nl.

ISO 14966
Bepaling van de numerieke concentratie anorganische vezelvormige deeltjes; scanning elektronenmicroscopische methode, inclusief monsterneming.

ISO22262-1
Monsterneming en kwalitatieve bepaling van asbestvezels in commerciële bulkmaterialen.

VDI 3492
Omgevingslucht- en binnenluchtmetingen; meten van anorganische vezelvormige deeltjes; scanning elektronen microscopie.

VDI 3877 Blatt 1
Bepaling van op oppervlakten neergeslagen vezelvormige deeltjes; scanning elektronenmicroscopische methode, inclusief monsterneming.

VDI 3866 Blatt 4
Bepaling van asbest in technische producten; polarisatiemicroscopie.