Onafhankelijk Laboratorium
 

Stella Lab is een onafhankelijk laboratorium, zonder eigen asbestinventarisatiebureau: uniek in Nederland. Wat merkt u daarvan? Als klant bent u ervan verzekerd dat wij geen tegenstrijdige belangen hebben bij het analyseren van uw monsters. Wij hebben maar één doel: onze klanten tevreden houden met snelle dienstverlening, hoge kwaliteit en scherpe prijzen. Dat is ons bestaansrecht.

Inventarisatie app

stella-lab-app-photo-3676

Met onze app kan je snel op locatie inventarisaties uitvoeren. Download de app voor jouw telefoon:

Google Play
Apple Store

 

Visie

Stella Lab heeft de overtuiging dat de asbestbranche transparanter moet werken: de opdrachtgever kan dan kiezen voor de kwaliteit en service die hij of zij wenst. Daarom zijn wij open over onze werkwijze, onze klanten en onze ambities.

 

Organisatie


Stella Analyse BV wordt geleid door Jaap van den Berg. Jaap heeft jaren ervaring in de asbestbranche, zowel met het laboratorium aspect als het opzetten van nieuwe bedrijven en teams.Jaap van den Berg
Algemeen Directeur


Accreditatie

Wij zijn voor de volgende normen geaccrediteerd:

NEN 5896
Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; stereo en polarisatiemicroscopie.
Deze verrichting kan tevens onder accreditatie in ons mobiele lab worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij u op locatie.

NEN 5896 bijlage C
Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; scanning elektronenmicroscopie en elementanalyse.

NEN 2991
Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

NEN 2939
Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht, bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten; met behulp van microscopische technieken, inclusief monsterneming.

NEN-ISO 16000-27
Bepaling van de neergestreken concentratie vezelvormige stofdeeltjes op oppervlakken; scanning elektronenmicroscopie, directe methode.

Download onze accreditatieverklaring op rva.nl.

ISO 14966
Bepaling van de numerieke concentratie anorganische vezelvormige deeltjes; scanning elektronenmicroscopische methode, inclusief monsterneming.

ISO22262-1
Monsterneming en kwalitatieve bepaling van asbestvezels in commerciële bulkmaterialen.

VDI 3492
Omgevingslucht- en binnenluchtmetingen; meten van anorganische vezelvormige deeltjes; scanning elektronen microscopie.

VDI 3877 Blatt 1
Bepaling van op oppervlakten neergeslagen vezelvormige deeltjes; scanning elektronenmicroscopische methode, inclusief monsterneming.

VDI 3866 Blatt 4
Bepaling van asbest in technische producten; polarisatiemicroscopie.