Onafhankelijk Laboratorium
 

Stella Lab is een onafhankelijk laboratorium, zonder eigen asbestinventarisatiebureau: uniek in Nederland. Wat merkt u daarvan? Als klant bent u ervan verzekerd dat wij geen tegenstrijdige belangen hebben bij het analyseren van uw monsters. Wij hebben maar één doel: onze klanten tevreden houden met snelle dienstverlening, hoge kwaliteit en scherpe prijzen. Dat is ons bestaansrecht.

Inventarisatie app

stella-lab-app-photo-3676

Met onze app kan je snel op locatie inventarisaties uitvoeren. Download de app voor jouw telefoon:

Google Play
Apple Store

 

Visie

Stella Lab heeft de overtuiging dat de asbestbranche transparanter moet werken: de opdrachtgever kan dan kiezen voor de kwaliteit en service die hij of zij wenst. Daarom zijn wij open over onze werkwijze, onze klanten en onze ambities.

 

Organisatie


Stella Analyse BV wordt geleid door Jaap van den Berg. Jaap heeft jaren ervaring in de asbestbranche, zowel met het laboratorium aspect als het opzetten van nieuwe bedrijven en teams.Jaap van den Berg
Algemeen Directeur


Accreditatie

Wij zijn voor de volgende normen geaccrediteerd:

NEN 5896
Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; stereo en polarisatie-microscoop

NEN 2991
Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, inclusief monsterneming

NEN 2939
Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht, bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten – met behulp van microscopische technieken, inclusief monsterneming

NEN-ISO 16000-27
Binnenlucht – Bepaling van de neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM (scanning elektronenmicroscopie)(directe methode)

Download onze accreditatieverklaring op rva.nl.

ISO 14966
Ambient air – Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles – Scanning electron microscopy method (ISO 14966:2002/Cor 1:2007 IDT), inclusief monsterneming

VDI 3877 Blatt 1
Messen von Innenraumverunreinigungen Messen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben Probennahme und Analyse (REM/EDXA)

VDI 3877 Blatt 1
Indoor pollution Measurement of fibrous dust settled on surfaces Sampling and analysis (SEM/EDXA)

VDI 3492
Messen von Innenraumluftverunreinigungen – Messen von Immissionen – Messen anorganischer faserförmiger Partikel- Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

VDI 3492
Ambient air measurement – Measurement of inorganic fibrous particles Scanning electron microscopy method