Besmettingsonderzoek
 
 

Asbest is niet altijd met het blote oog waarneembaar. Mocht er een asbestbesmetting verwacht worden, door bijvoorbeeld beschadigde asbesthoudende materialen, dan kan een besmettingsonderzoek het SC540-rapport compleet maken.

Wij kunnen asbestbesmettingsonderzoek voor u uitvoeren:

  • monstername strategie bepalen;
  • monstername met kleefmonsters en/of luchtmonsters onder asbestcondities;
  • ter beschikking stellen van een Deco Unit;
  • analyses van de monsters met PLM- of SEM-analysetechniek en
  • opstellen van een rapportage.